Научен проект на ЕС ни пази от повторна финансова криза