Национално прочуване на тема: “Дигитализацията във финансовия сектор” ще бъде представено на #NEXT DIFI 2018