Националният съвет на АИКБ подкрепи Стратегията за развитие на капиталовия пазар в България