Национална кампания на Visa насърчава заплащането на местни данъци и такси по електронен път