Наталия Футекова: Магистратурата по ERP открива нови хоризонти за развитие