Наталия Футекова: Бизнесът, образованието и държавата не трябва да воюват, а да работят заедно