Насърчаването на синергията между страните от Югоизточна Европа и Черноморския регион – във фокуса на форум в БТПП