Нараства обхватът на SES до 355 млн. домакинства по целия свят