Намалява делът на сивата икономика, според проучване на АИКБ по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”