Намаление на разходите и фокус върху търговското банкиране допринасят за печалбата на УниКредит за деветмесечието