Награждават най-добрите компании за 2020 година в застрахователния и пенсионноосигурителния сектор у нас