Награда за посетителите на Есенния панаир предлага избор между 5 коли