Над седемдесет български бизнесмени участваха в обучения за предприемачеството и иновации