Над 206 хил. тона вредни емисии в природата спести чрез интермодални решения водеща транспортна компания