Над 175 милиона европейци са готови да плащат с преносими разплащателни устройства