Над 120 000 домакинства ползват платена телевизия от нелегален доставчик