Над 1000 учители са преминали обучения за работа с платформата Smart Classroom през 2019 г.