Над 1 милиард евро инвестирани в индустриалните зони край Пловдив