На лице е позитивна промяна в оценките на бизнеса за търговските представители на страната