На 24 октомври 2017 г. от 10.00 часа в София Хотел Балкан ще се проведе лекция за икономическите отношения на Япония и Европейския съюз