НПРО - с обща позиция за незабавна отмяна на праговете за минимален осигурителен доход