НОВАТА УСЛУГА IBM TALENT ИЗПОЛЗВА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ ЗА ПРЕОБРАЗЯВАНЕ НА МОДЕРНАТА РАБОТНА СИЛА