НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗГОДЕН, БЪРЗ И ПРИРОДОСЪОБРАЗЕН ТРАНСПОРТ В СОФИЯ