НАД 200 ПРОЕКТА ЗА БОРБА С КОНТРАБАНДАТА КАНДИДАСТВАТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ФИЛИП МОРИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПО ПРОГРАМАТА „PMI IMPACT”