„Монтюпе“ ще вземе участие „Дни на кариера“ и „Обучение и професионална реализация“ в София