Мониторингов комитет отчете хода на Програма „Козлодуй“ по извеждане от експлоатация