Могат ли хора с ниски и непостоянни доходи да спестяват и да се научат да управляват семейния си бюджет? Как да подкрепим ромските общности да се справят в условията на криза?