Модерно производство на домати в България - иновации в сортовете и технологиите на отглеждане