Министърът на земеделието Десислава Танева откри изложбите „Агра“, „Винария“ и „Фудтех“ в Пловдив