Microsoft ще помогне на около 25 милиона души по света за повишаване на дигиталните им компетенции, необходими в икономиката след COVID-19