Международният ден на жената предприемач за първи път се празнува и в България