Международните комуникации ще имат все по-голямо значение през следващите три години