Международни лидери ще обсъдят постигането на устойчиво бъдеще на Global Impact conference