Международната конференция „Строителните отпадъци като ресурс“ събира специалистите на 31 март