Международна конференция в София на тема „Япония и Европейския Югоизток – над сто години политически, икономически, културни и академични взаимоотношения“