Международен конгрес по роботизирана хирургия за първи път в България