Местните български сортове трябва да бъдат презентирани по света е мнението на чуждестранни енолози на ВИНАРИЯ 2017