Ментори от Kaufland България подпомагат кариерното и личностното развитие на младежи