МенторМейт въвежда гъвкав работен модел и инвестира 1 млн. долара в оборудване