Мениджърите от поколението Y използват коучинг умения и имат нужда от коучинг като служители