Мениджъри от цял свят споделят иновативни управленски практики на конференция в Пловдив