Медицински университет – Пловдив стартира съвместен проект за над 4 млн. лева