Медиен семинар дискутира етичните стандарти, GDPR и правните ограничения в медийната среда