Мая Калчева и Невен Дилков са „Бизнес лидерите на влияние“ 2023!