Масова подкрепа на споразумението, предложено от ръководството на Air France