Mars „рециклира“ емблематични реклами на M&M’s®, TWIX®, SNICKERS® и Ben’s Original™, за да вдъхнови реална промяна в областта на климата