Mars остава пазарен лидер при дъвките и през 2020 г.