Mars, Incorporated планира намаляване на своите CO2 емисии с 50% до 2030 г. по цялата верига на стойносттаг.