Mars, Inc. търси студенти за участие в тригодишна платена програма