Mars. Inc. подкрепи световните усилия за борба с пластмасовите отпадъци с новия Глобален договор на ООН